محاسبه آنلاین مساحت سطح بدن ( BSA )

برای محاسبه مساحت سطح بدن اطلاعات زیر را وارد کنید و بر روی محاسبه کلیک کنید.

نتیجه محاسبه:

  • براساس فرمول Du Bois:
  • براساس فرمول Mosteller:
  • براساس فرمول Haycock:
  • براساس فرمول Gehan and George:
  • براساس فرمول Fujimoto:
  • براساس فرمول Takahira:
  • براساس فرمول Shuter and Aslani:
  • براساس فرمول Boyd:
  • براساس فرمول Schlich (مرد):
  • براساس فرمول Schlich (زن):

دیدگاه شما در مورد محاسبه مساحت بدن BSA

captcha
{error}

قد و وزن خود را وارد کنید و روی مساحت سطح بدن شما براساس فرمول های مختلف محاسبه و نمایش داده شود.

به اشتراک بگذارید

نمایش ابزار در سایت شما

فرمول و نحوه محاسبه مساحت بدن انسان