محاسبه آنلاین دیه اعضای بدن ، تصادف ، سقط جنین ، شکستگی و ...

برای محاسبه دیه تصادف ، سقط جنین و ... اطلاعات زیر را وارد کنید و بر روی محاسبه کلیک کنید.

نتیجه:

نتیجه

  • نتیجه:eg
  • دیه قتل:
  • تغلیظ دیه:
  • دیه قتل در ماه حرام یا مکه مکرمه:
  • ماده ۵۵۵ : هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه های حرام (محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه) یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیر عمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرك مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.
  • نتیجه:
  • دیه زن:
  • دیه مرد:
  • :
  • ماده ۵۶۰ : دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد.

دیدگاه شما در مورد محاسبه دیه

captcha
{error}

برای محاسبه دیه براساس دادنامه و ... از گزینه نوع بیمه یکی گزینه ها مانند اعصا بدن یا جنین و ... انتخاب و پس از انتخاب سایر گزینه محاسبه دیه انجام و نمایش داده خواهد شد.

به اشتراک بگذارید

نمایش ابزار در سایت شما

محاسبه دیه آنلاین سقط جنین، تصادف، اعضا بدن براساس دادنامه و ...