محاسبه و تشخیص آنلاین عدد اول در ریاضی

برای تشخیص آنلاین عدد اول، عدد مورد نظر خود را در فرم زیر وارد کنید.

نتیجه


یعنی فقط بر 1 و خودش بخش پذیر است.


دیدگاه شما در مورد تشخیص عدد اول

captcha
{error}

بعد از وارد کردن عدد مورد نظر خود به صورت خودکار عدد اول بودن آن محاسبه و نمایش داده می شود. اگر عدد اول نباشد مقسوم علیه‌های آن عدد نمایش داده می شود.

به اشتراک بگذارید

نمایش ابزار در سایت شما

عدد اول چیست؟ تشخیص عدد اول

-